Intern reglement - Ruilkring Eureka - Overijse

Volgende ruildag zaterdag 8 oktober 2022 van 9 tot 13 uurAllen van harte welkom.
Ga naar de inhoud
Intern reglement van ruilkring Eureka:
Voor het bezoek aan onze ruildagen op regelmatige basis is het bezit van een lidkaart vereist. Het lidgeld kan betaald worden aan één van onze bestuursleden of door overschrijving van € 10 op onze rekening nr. BE92 9730 1613 9723 ten name van Eureka.
Het hoofddoel van onze vereniging is het ruilen. Ieder lid kan hiervoor tijdens de ruildagen beschikken over één tafel. Wie echter aanspraak maakt op meerdere tafels wordt beschouwd als handelaar en betaalt 5 Euro per bijkomende tafel per ruildag, die na reservatie en naargelang beschikbaarheid wordt toegewezen. Kopen en/of verkopen van ruilmateriaal (koffieroomdekseltjes en/of champagnecapsules) tussen leden is toegestaan. Het verkopen van andere zaken dan ruilmateriaal is niet toegestaan, tenzij dit vooraf aan het bestuur werd aangevraagd en door hen werd toegestaan. Wij willen hierdoor onder meer de willekeurige aanwezigheid van handelaars vermijden. Wanneer zich in de toekomst een (of meerdere) handelaar(s) zou(den) aandienen zal slechts één enkele handelaar toegelaten worden en zal voor de goedkoopste leverancier worden gekozen. De toelating zal steeds voor één jaar toegekend worden, maar is hernieuwbaar, zo zich ondertussen geen voordeliger leverancier heeft aangeboden. De verkoop of consumptie van champagne tijdens de ruildagen is niet toegelaten. Alleen het bestuur mag binnen de lokalen van Ter IJse flessen champagne te koop of ter consumptie aanbieden.
Het bestuur kan steeds de toetreding tot de vereniging weigeren. Aan niet-leden kan de toegang tot de ruildagen geweigerd worden. Eenmalige bezoekers worden toegelaten zonder het betalen van lidgeld. Bij een tweede bezoek zal het betalen van lidgeld geëist worden.
Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verdwijnen van ruilmateriaal.
Bij onze ruilkring geldt de laatste editie van de "Lambert"-catalogus als basis dient voor onze ruilactiviteiten. Dit wil uiteraard niet zeggen dat wanneer twee individuele ruilpartners anders overeenkomen, dit verboden zou zijn.
( 0478/88 67 97  
* info@eureka-ruilkring.be  
 Laatste aanpassing 12/09/2022  
 Created by Eureka-ruilkring  
Terug naar de inhoud